“De sociale zekerheid moet nog breder dan vandaag gefinancierd worden. We moeten op zoek naar alternatieve financiering, zoals die uit vermogen.”

“De beste bescherming voor onze eigen sociale zekerheid is om ook buiten Europa in goede bescherming te investeren. Een deel van het geld van onze Sociale zekerheid zou daar in moeten geïnvesteerd worden.”

“De enige manier om een sterke sociale zekerheid te behouden, is ze op Europees niveau uitwerken.”

“De meeste wettelijke pensioenen zullen in praktijk zakken, dus moet iedereen aangemoedigd worden om zelf geld opzij te zetten.”

“De pensioenleeftijd wordt verhoogd. Werkgevers moeten voor werknemers in zware beroepen aanpassingen voorzien zodat zij ook hun loopbaan kunnen volmaken.”

“Ik wil zelf kiezen waarvoor ik me laat verzekeren.”

“Ziekteverzekering moet niet opdraaien voor een ongezonde levensstijl: ziektes/aandoening die het gevolg zijn van zo’n levensstijl zouden buiten deze verzekering moeten vallen.”

“Wie onterecht uitkeringen ontvangt, moet standaard de uitkeringen terugbetalen, aangevuld met boete.”

“Wie veel verdient of bezit, moet minder kindergeld krijgen dan wie weinig verdient of bezit.”

“In plaats van de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd moet men de inactiviteit beperken in de tijd: wie na een jaar geen werk vond moet job aannemen die aangeboden wordt.”

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.